بر اساس سازنده
بر اساس گروه

نمایش ۱ - ۱ کالا از ۱

ماده عالی هیدروفیل که قادر است مدل برگردان منفی بسیار دقیق از ناحیه قالب گیری شده ایجاد کند