بر اساس سازنده
بر اساس گروه
بر اساس نوع
بر اساس طبقه بندی

نمایش ۱ - ۱ کالا از ۱

ماده قالب گیری ثبت بایت که با قالب گیری سه بعدی از موقعیت سطح اکلوزالی دندان ها در فک بالا و پایین، بایت را ثبت می نماید