شرکت نوین ارسلان – تماس با ما

 

آدرس :

خیابان آزادی، رو به روی دانشکده دامپزشکی، نبش خیابان زارع، مجتمع برجساز، بلوک A، طبقه ۱۳، واحد ۶۳

 

تلفن:

۰۲۱۶۶۵۸۱۳۶۶

۰۲۱۶۶۵۸۱۳۴۴

۰۲۱۶۶۵۸۱۳۸۴

۰۲۱۶۶۵۸۱۳۵۱

۰۲۱۶۶۵۸۱۳۷۵

 

فکس:

۰۲۱۶۶۵۹۶۳۰۳

 

ایمیل:

info@novinarsalan.com