بر اساس سازنده
بر اساس گروه
بر اساس نوع
بر اساس طبقه بندی

نمایش ۱ - ۱ کالا از ۱

1. اندازه گیری با نسبت 1 : 1 و مخلوط کردن
2. قرار دادن داخل تری
3. قالب گیری
4. سفت شدن (قالب اولیه) و سپس ریختن ماده لایت بادی داخل آن برای قالب ثانوی

  • ماده قالبگیری تماس بگیرید

    0.0

    از 0 رای