بر اساس سازنده
بر اساس گروه

نمایش ۱ - ۱ کالا از ۱

حداقل تغییر ابعادی که قادر است مدل گچی (برگردان مثبت) بسیار دقیق از ناحیه قالب گیری شده ایجاد کند

مقایسه ( 0 مورد )